Sākums Piegādes informācija

Piegādes informācija

Saņem preces ar kurjeru jebkurā vietā Latvijā

Piemērota tad, ja vēlaties preci saņemt savās mājās. Preces, kuru svars pārsniedz 30 kg tiek piegādātas tikai līdz mājas (daudzdzīvokļu mājas) ārdurvīm. Lūdzam šajā gadījumā pašiem parūpēties par preces ienešanu mājās (uznešanu dzīvoklī). Preces piegāde notiks 1-2 darba dienas pēc tam, kad www.bigpro.lv klientu konsultants Jūs būs informējis (pa tālruni vai e-pastu), ka Jūsu pasūtījums ir sagatavots. Ja izvēlaties šo piegādes veidu, Jūs varat norēķināties gan skaidrā naudā, gan ar bankas karti kurjeram piegādes brīdī, gan internetbankā, gan ar bankas pārskaitījumu (avansa maksājums pēc tam, kad esat saņēmuši no www.bigpro.lv rēķinu pa e-pastu). Pirms preces pieņemšanas un pavadzīmes parakstīšanas, vizuāli novērtējiet preces ārējo iepakojumu kurjera klātbūtnē!

Saņem preces jebkurā Latvijas Pasta nodaļā

Piemērota tad, ja vēlaties saņemt preci ātri, ērti un tuvu savai mājai. Latvijas Pasta nodaļās var saņemt pasūtījumus ar svaru līdz 20 kg. Ja izvēlaties šo piegādes veidu, Jūs varat norēķināties gan skaidrā naudā, gan ar bankas karti Latvijas Pasta nodaļā, kā arī ir iespēja apmaksāt pasūtījumu internetbankā, ar pārskaitījumu un kredītkarti. Ja ir vēlēšanās, ir iespēja noformēt pasūtījumu arī līzingā! Pasūtījums Latvijas Pasta nodaļā ir jāizņem 3 darba dienu laikā.

Pretenziju un sūdzību pieteikšanas un izskatīšanas kārtība

1. Pretenzijas pieteikšanas laiks par iegādātām precēm ir 24 mēneši no preces pirkuma brīža.
2. Ja preces neatbilstība līguma noteikumiem atklājas sešu mēnešu laikā pēc preces iegādes, uzskatāms, ka tā eksistēja preces iegādes dienā, izņemot gadījumu, kad šāds pieņēmums ir pretrunā ar preces raksturu vai neatbilstības veidu.
3. Ja iegādātā prece izrādās neatbilstoša, patērētājam ir tiesības pieprasīt:
1. Vispirms – lai bez atlīdzības (tajā skaitā bez preces nosūtīšanas, darba, materiālu un citu izmaksu atlīdzināšanas) un saprātīgā termiņā novērš preces neatbilstību VAI apmaina preci, izņemot ja tas nav iespējams vai ir nesamērīgi. Jāņem vērā arī preces raksturs, kā arī paredzamais tās lietošanas nolūks.
2.  Ja neatbilstību novēršanu nepaveic saprātīgā termiņā vai neapmaina preci, neradot neērtības, patērētājam ir tiesības uz:
Cenas attiecīgu samazinājumu
Līguma atcelšanu un naudas atmaksu (izņemot, ja neatbilstība ir maznozīmīga un nevar būtiski ietekmēt iespējas preci izmantot)
Samazinot cenu vai atceļot līgumu, var ņemt vērā preces nolietojumu vai labumu, ko patērētājs guvis, lietojot preci un par ko līgumslēdzēju puses nav vienojušās
4. Ja rodas strīds ar pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju, tas vispirms risināms pārrunu ceļā, cenšoties panākt vienošanos – mutiski vai rakstiski.
5. Preces atgriešanai klientam jāaizpilda iesniegums 14. dienu laikā no iegādes brīža minot iemeslu preces atgriešanai. Iesnieguma paraugs
6. Pārdevēja pienākums – sniegt atbildi/ piedāvājumu risinājumam – parasti 15 darbdienu laikā. Atteikums jāpamato.